Kamstrup

Noen av våre kunder som har fritidsbolig velger å slå av hovedsikringen (plassert før måler) når de forlater hytta etter sesongen er over. Vi anbefale derfor våre kunder å benytte manuell utkobling på måleren for å sikre at måleren har strøm slik at vi kan lese av måleren og korrekt forbruk blir fakturert. (Se brukerveiledninger)

Uten strøm på måleren er vi nødt å stipulere et forbruk, noe som medfører feil i forbruket når det i utgangspunktet skuller vært null forbruk

Våre nye målere fra Kamstrup kommuniserer automatisk med vårt datasystem og det betyr at vi til enhver tid har måleravlesninger som grunnlag for strømregningene. 

Feil i overføring mellom måler og innsamlingsutstyr kan desverre forekomme, og vi anbefaler derfor våre kunder å av og til sjekke målerstand mot faktura.