Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Kompensasjon skal utbetales uten at du trenger å søke om dette. Utebetalingen skal komme senest innen 12 uker etter avbruddet har funnet sted.

Kompensasjonssatsene er som flg.:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Vi gjør oppmerksom på at kompensasjonsordningen ikke er en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Utbetaling for svært lange avbrudd, se NVEs direktiv her