Hvis du skal bygge og trenger provisorisk strømforsyning, kan du leie byggestrømskasse av oss.

Vi leier ut kasser både for 230 V og 400 V. For å få en sikker tilkobling og en brukervennlig plassering, monterer vi normalt byggestrømskassen på et eget stativ.

Leietaker skal også påse at byggestrømskasse er plassert slik at den ikke kan medføre skade på personer, dyr eller eiendom.

Leveringstid for byggestrømskasser er normalt 4 dager fra bestilling skjer. Mot et hastetillegg kan levering skje raskere.
 
Midlertidige anlegg og byggestrøm

Kunden er ansvarlig og faktureres for skader som oppstår på grunn av feil bruk (tilførselskabel, brente stikkontakter og skade på selve byggestrømskassen) 

Midlertidige nettanlegg skal bekostes av kunden.

Priser for til- og frakobling av byggestrøm, leie av 63A/32A byggestrømskasse og montering og demontering av måler i kundens anleggsskap finner du her

Standard nettleietariff og ventetariff for kraft benyttes om ikke annet avtales.