Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn. Nettselskapets tilsynsenhet kalles Det lokale eltilsyn (DLE), og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).