Fakturering

Strømregningen er todelt, den ene delen innholder nettleie, som er kostnaden ved å være koblet til ledningsnettet. Nettet eies og drives av NettiNord AS. Den andre delen er kjøp av kraft, det vil si den kraftleverandøren du har valgt som skal levere strøm til deg. Her er det mange leverandører, Ishavskraft er den største leverandøren i vårt område. 

Ishavskraft har overtatt faktureringen for alle som har Ishavskraft som kraftleverandør. Det vil si at Ishavskraft fakturerer både nett og kraft og alle disse kundene vil ikke få strømregning fra NettiNord.

For de andre vil det komme strømregningen både fra NettiNord og fra kraftleverandøren. Har du ikke bestemt deg for kraftleverandør, havner du på leveringsplikt hos NettiNord og du vil da bare få strømregning fra NettiNord.

Våre kunder får faktura en gang per måned. Vi anbefaler å inngå avtale med banken om efaktura og/eller avtalegiro.

NettiNord AS benytter Svea Finans til å drive inn utestående beløp hos våre kunder.