​Varmtvannsberedere er involvert i stadig flere branner og branntilløp. Etter at OSO Hotwater AS oppdaget feil i sine beredere, har det vært spesielt mange tilfeller. ​​Det er en risiko for overoppheting i den elektriske tilkoblingen på tusenvis av OSO sine varmtvannsberedere produsert i perioden 2009 til 2011. Du kan lese mer om dette i elsikkerhetsportalen.no