Bestille nettleie og kraft via kraftleverandør

En skal bestille både nettleie og kraft via kraftleverandøren. Kraftleverandør vil da sende netteier en melding som oppretter innflytter som kunde hos netteier.

Oversikt over kraftleverandører og kraftpriser finnes på konkurransetilsynet

Netteier har i henhold til Energiloven §3-3 leveringsplikt til forbruker inntil det er inngått en avtale med valgt kraftleverandør. Det betyr at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har bestillt kraft fra en kraftleverandør.

Opphør av nettleieavtale/strømabonnement

Husk  å melde fra i god tid ved utflytting også dette via kraftleverandør.