HAN-portener er ikke montert når den nye måleren installeres, men ettermonteres hvis kunde ber om det. HAN port enheten og montering er kostnadsfritt for kunden

HAN  

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om:

  • strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
  • strømforbruket siste time
  • spenningsnivå 

Informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for kunden, verken nettselskap, kraftleverandører eller tjenesteleverandører har leseadgang til HAN-porten. Disse, og eventuelt andre aktører, kan kun få tilgang til disse dataene etter avtale med kunden.

Du må selv kjøpe utstyr for å koble seg til HAN-porten. Slikt utstyr vil etter hvert bli gjort tilgjengelig i det åpne markedet (butikker o.l.). Informasjonen fra HAN-porten kan du, om du ønsker det, bruke inn i styrings- eller informasjonssystemer for å tilpasse strømforbruket sitt, slik at du kan få lavere nettleie og/eller strømregning. Etter hvert kan det tenkes at det kommer forskjellige tilbud fra aktører som tilbyr tjenester basert på informasjon fra HAN-porten. Disse kan være nyttige for forbrukeren, men du bør også være oppmerksom på at du da gir fra deg detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Ta kontakt med måler/tilsynsavdelingen dersom du ønsker HAN-porten åpnet.