Alle meldinger om installasjonsarbeid skal sendes elektronisk. NettiNord aksepterer kun unntaksvis at meldingsskjema benyttes. Har du ikke tilgang til elektronisk melding, ta kontakt med DLE her.

Behandlingstid

  • Behandlingstid for melding om arbeid uten endring av over-belastningsvern maksimalt 5 virkedagert
  • Meldinger av nye installasjoner og med endring av overbelastningsvern og overgang fra 1- til 3-fase maks 10 virkedager.

Behandlingstid gjelder både for melding om installasjonsarbeid og melding om spenningssetting.

Logg inn - elektronisk melding