Da produksjonen inn i lavspentnettet er med på å redusere NettiNords overføringstap vil plusskundene får et negativt energiledd for den energien de mater inn på kraftlagets lavspentnett.

  • 6,3 øre/kWh kreditert på nettleiefaktura for energi levert inn på NettiNords lavspentnett.
  • Ellers ordinær nettleietariff for fastledd og energiuttak fra nettet.