Nettleietariffer 2022

Prisene gjelder fra 1. februar 2022 til og med 31. mai 2022. Nye priser fra og med 1. juni.

Nettleie uten gml tariff

Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.

Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdningsforbruk på energileddet.

Avgift til Enova SF på 800kr/år pr. målepunkt er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.
 

Se mer informasjon på www.enova.no 

Basistariffen er uten tidsdifferensiering,

Små kunder over 8000kWh/år kan velge tidsdifferensiering med 1 års bindingstid.

Sommertariff er fra 01.05 - 30.09 og vintertariff 01.10 - 30.04.

Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100A/400V.

Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Nye gatelysanlegg må tilknyttes via måler.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift. Næringskunder må betale en redusert sats som f.t er 0,546 øre/kWh.

AMS-gebyr: kr 1.500,- inkl mva. for kunder som har søkt og fått fritak for montasje av AMS måler.