Rekvirering av fra- og tilkobling bestilles ved å sende en melding om installasjonsarbeid.

Fra og tilkoblingsgebyr blir normalt fakturert installatøren som er rekvirenten av oppdraget.

Priser for fra og tilkobling av stikkledning, samt byggestrøm kan fåes ved henvendelse til NettiNord AS på e-post post@rksa.no eller drift@rksa.no