• En nettilknytningsavtale inngås skriftlig med anleggets eier evt. nettkunde ved utleie.(Nettleieavtale finner dere under fanen "Nettleie"
  • Den angir hva tilknytningen skal dimensjoneres for; overbelastningsvern og systemspenning.
  • Tilknytningen bekostes i sin helhet av kunden som et anleggsbidrag.
  • Tilknytning av mindre umålte uttak (<0,5 kW) bekostes fullt ut av nettkunde.
    • For eks.: overrett lykter, vegbom, trafikklys o.l. faste små forbruk.
  • Forsterkning og utskifting fra enfaset til trefaset stikkledning, samt endring fra luftledning til kabel bekostes i sin helhet av kunden som et anleggsbidrag.