Retningslinjene for nettilknytning og anleggsbidrag er utarbeidet med utgangspunkt i nettleieavtale og tilknyttingsvilkår for næringskunder og nettleieavtale og tilknyttingsvilkår for privatkunder.

Netteier kan kreve energi- og effektbudsjett med dokumentasjon på energi- og effektbehovet ved nytilknytninger og/eller utvidelser, rehabilitering og bruksendringer.
Retningslinjene er i tråd med Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer.
Ved spørsmål kontakt nettavdelingen.

Retningslinjer for nettilknytning og nettleieavtale finner du her