Stenging på grunn av manglende betaling
Anlegg med ubetalte fakturaer vil bli stengt etter at stengevarsel er utsendt.
 
Inkassovarsel er et stengevarsel og informasjon/annonsering utover dette vil ikke bli gitt i forbindelse med stengeprosessen.
 
Gjenåpning av stengt anlegg
Når bestilling av gjenåpning skjer før kl. 14:00 på hverdager, eller når gjenåpning skal foretas neste ordinære arbeidsdag medfører det et stenge/åpnegebyr i h.h. til prisliste.
 
Når bestilling av gjenåpning skjer etter kl. 14:00 på hverdager, og skal utføres samme dag, eller når gjenåpning skal foretas utenom ordinære arbeidsdag medfører det et økt stenge/åpnegebyr.
 
Oppsigelse/opphør
Når abonnementet avsluttes av leietaker – overføres abonnementet til eier.
 
Ved oppsigelse av nettilknytningsavtalen og nettleieavtalen vil anlegget bli frakoblet, luftledning og måler tas ned. Frakobling er gebyrfritt.
 
Midlertidig frakobling
Når kunden ønsker frakobling på grunn av bygningsmessige arbeider. Ved midlertidig frakobling vil nettleieavtalen fortsette å løpe.
 
Gjelder også når kunden ønsker fra-/tilkobling på grunn av arbeid på det elektriske anlegget. Dette bestilles av elektroentreprenør.
 
Tilkobling av anlegg
Hvis anlegget har vært frakoblet mindre enn ett år skal anlegget kontrolleres av netteier/kraftlaget før tilkobling.
Har anlegget vært stengt mer enn ett år må det kontrolleres og meldes av en installatør før anlegget kan tilkobles.