Konsernet respekterer internasjonalt anerkjente standarder for beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og tilstreber å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskaper i konsernet er også underlagt og følger Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

Dette betyr at vi skal ta bevisste valg ved innkjøp av varer og tjenester slik at konsernet kan være med å fremme respekt grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester til konsernet. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser. Våre leverandører forventes å ha forretningsetikk som er i samsvar med intensjonen og kravene i Åpenhetsloven, og som vi har beskrevet i våre etiske retingslinjer for leverandører.

Vi er pliktig til å redegjøre og utarbeide rapport for vår aktsomhetsvurdering. Vår første rapport er utarbeidet og vedtatt av konsernstyret.

Konsernet vil også håndtere eventuelle informasjonskrav i henhold til Åpenhetslovens §6. Forespørsler og varsler om kritikkverdige forhold kan rettes skriftlig via vår hjemmeside og besvares innen tre uker.

Du kan lese redegjørelsen for vår aktsomhetsvurdering her

Etiske retningslinjer for leverandører

Forespørsel om kritikkverdige forhold kan sendes post@rksa.no