Hovedmålene for virksomheten er å skape varige verdier for kunder, eiere og lokalsamfunnet, drive elektrisitetsnettet effektivt og med høy grad av beredskap og bidra til positiv samfunnsutvikling i selskapets forsyningsområde.

Repvåg Kraftlag skal kjennetegnes av åpenhet. Med det mener vi at kraftlaget skal preges av en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt.

Kraftlaget skal være pålitelig og til å stole på som samarbeidspart og som selskap.

Vi skal være effektive og løse arbeidsoppgavene raskt og smart. Ressursbruken skal tilpasses behovet.

Repvåg Kraftlag skal kjennetegnes av nærhet ved å ta vare på hverandre internt i selskapet, og være nær kundene våre gjennom lokal tilstedeværelse.

Alltid til stede i allsalgs vær