Repvåg Kraftlag logo

Det vil ikke bli fondsutbetaling før høst 2024.

Repvåg Kraftlag er et samvirkeforetak og har valgt å utdele utbytte til medlemmene sine gjennom Fonds for Samfunnsnyttige formål og Fonds for nærings- samfunnsutvikling. Formålet må være lokalisert i kraftlagets forsyningsområde.

60 % av midlene tildeles lag og foreninger, mens 40 % av midlene er forbeholdt nærings- og samfunnsutvikling.

Søknadsfrist for tildeling av midler fra «Fond for samfunnsnyttige formål» fordeling 2024 er satt til sept. - okt. 2024

Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregistrene.

NB: For å få behandlet søknaden MÅ alle lag og foreninger dokumentere at de har varslingsplakat for uønsket adferd, at denne er gjort kjent for medlemmene og at laget/foreningen har rutiner for håndtering av varsler.

Kun søknader som er sendt inn via vår hjemmeside vil bli behandlet.

Det anbefales å bruke en annen nettleser enn Internett Explorer ved utfylling av skjema, eks. Chrome eller Edge.

Søknadsskjema finner du her:
Retningslinjer for tildeling av midler fra RKSAs sitt fond for samfunnsnyttige formål - Næring
Retningslinjer for tildeling av midler fra RKSAs sitt fond for samfunnsnyttige formål - lag og foreninger

NB! Dette er bare et skjema med grunnlegende informasjon, last opp full søknadstekst som vedlegg!

Felter merked med * må fylle ut.

OBS! Hvis du ikke får "Takk for din søknad" etter du har trykt på send søknad, scroll gjennom søknaden en gang til å se etter røde feilmeldinger!