Vedtekene vedtas av årsmøte i Repvåg Kraftlag SA. Siste redigerte vedteker er av 25. november 2015.

Klikk her så kan du lese de siste oppdaterte vedtekter.

Klikk her for å sette deg inn i reglement for valg.