Vi har ca. 4300 nettkunder, energitransport i nett er 140 GWh med en egenproduksjon av vannkraft fra Repvåg kraftstasjon på ca 24 GWh.  Havøygavlen vindpark (Arctic Wind) med en installert effekt på 35 MW leverer også energi inn i vårt nett.