LADESTASJON I HAVØYSUND FERDIG

Da er ladestasjonen i Havøysund åpnet. Tenk å kunne kjøre langs en av Norges fineste Nasjonale turistveger og kunne tanke opp din elbil fra Norges nordligste ladestasjon.